L'associació utilitza el mètode de documentar-se a través del testimoniatge veïnal per configurar un projecte que ni compta amb elements descrits bibliogràficament (tan sols els que s’anomenen a l’obra El Milà (1868-1923) Població, societat i economia d’un municipi de l’Alt Camp (Pagès Editors, 2002)), ni ha estat observat en el transcurs de la història com una actuació d’urgència per la seva irremeiable evaporació. Així, realitza trobades periòdiques amb pagesos i veïns majors de 70 anys del poble per sedimentar el bloc més important del projecte: fer una selecció de les mines més importants segons la quantitat de terres a les quals proveïen d’aigua i constatar que eren les més conegudes del terme.

Inventari de mines

Mina de la Coma

Mina Boja

Mina del Castell

Mina de l’Olivaret

Mina del Milà o de la Terrissa

Mina de la Cabota

Mina de l’Entendido

Mina del Simonet

Coma dels Hospitals

Mina de Ricart

Mina de Veciana

Mina de Perucho

Mina del Vent

Mina Nova

Mina del Señorito

Mina del Planot

Mina del Mas de Balances

Mina de la Font

Mina de Sargantana

Mina del Mas de l’Olla

[L’inventari queda obert perquè s’hi puguin incloure noves nomenclatures en un futur]

Comentaris